Sdělení rodičům

Žádám rodiče, aby nadále používali písemnou omluvu u svých dětí                  ve školní družině na upozorňovací, nebo omluvné lístky, které dostanou od paní vychovatelky. Edookit je jen pro třídní učitelky.

Můžete si je i  vytisknout na webových stránkách školní družiny.

Děkuji. Vedoucí vychovatelka Eva Opálková.

Sdílet