Sdělení rodičům

Žádám rodiče, aby nadále používali písemnou omluvu u svých dětí           ve školní družině na upozorňovací, nebo omluvné lístky, které dostanou od p. vychovatelky.

Můžete si je i  vytisknout na webových stránkách školní družiny.

Děkuji. Vedoucí vychovatelka Eva Opálková.

Sdílet