Tvořivá škola

Zlínské školy čerpají peníze z fondů EU.

 

5. ZŠ Zlín se v roce 2006 stala partnerem 25 škol z celé ČR a spolupracuje s nimi na projektu Tvořivá škola – české činnostní učení. Od jara 2007 na naší škole probíhají setkání tvořivých učitelů, kteří si pod vedením zkušených lektorek ověřují výhody činnostního učení a předávají si i vlastní zkušenosti, protože se tyto metody úspěšně používají již mnoho let. Výhodou projektu je i materiální stránka, protože školy byly vybaveny novou výpočetní technikou pro všechny lektory. V Brně a Praze probíhají setkání ředitelů daných škol a v jiném termínu pak i setkání a školení lektorů.

Hlavním účelem tohoto ryze českého projektu je šíření moderních činnostních postupů učení, které vedou k dobrému a trvalému pochopení učiva a motivují žáky pro celoživotní učení. Za zvlášť důležité považujeme, že činnosti s pomůckami významně podporují rozvoj logického myšlení, komunikace a sociálního cítění žáků. Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a je zaměřený především na dobré zvládnutí učiva matematiky, fyziky, českého a anglického jazyka.

Projekt Tvořivá škola staví na odkazu J. A. Komenského, české prvorepublikové reformní pedagogiky a zkušeností úspěšných českých učitelů. Nejedná se tedy o žádný nový experiment ale o předávání prakticky ověřených metod a postupů učení. Při činnostním učení se žáci učí názorně, vlastní činností a prožíváním. Učivo se procvičuje na konkrétních příkladech a situacích, které přináší každodenní život, a tak má pro žáky osobní smysl. Činnostní učení dětem umožňuje dobré a trvalé pochopení učiva a přitom žáky baví. Je tomu tak proto, že se při něm nikdo nenudí a každý má možnost být úspěšný. Přináší dětem radost a pocit uspokojení z pochopení učiva. Činnostní učení podněcuje mysl žáků k aktivitě a vtahuje všechny žáky do výuky. Předností činnostního učení je také to, že není určeno pouze úzkému okruhu dětí – díky aktivní práci všech žáků vede k přirozenému zapojení dětí jak nadaných, tak i dětí se speciálními potřebami učení.

Více informací o projektu naleznete na www.tvorivaskola.cz.

 

 

Mgr. Milan Alex – ředitel 5.ZŠ (ZŠ Komenského II)