Obnovení výuky žáků 1. stupně

Vážení rodiče,

Od pondělí 25. 5. 2020 rozhodnutím MŠMT začíná ve škole dobrovolná výuka žáků 1. stupně.

Škola bude i nadále klást hlavní důraz na distanční výuku jako doposud. Nemůžeme zajistit plnohodnotnou klasickou výuku ve školních skupinách, tak jak jste byli zvyklí, protože vyučující musí ještě souběžně se školní skupinou zvládnout také distanční výuku. Ve školních skupinách proto budou přítomni vedle učitelů i asistenti pedagoga a vychovatelky ŠD, kteří budou dohlížet na plnění úkolů. Úkoly jim denně zadá třídní učitelka (to co by dělali doma, budou dělat ve škole).

Děti budou rozděleny do skupin max. do 15 žáků, kritériem pro zařazení do určité skupiny je třída, kterou žák navštěvuje a čas, který bude ve škole trávit (buď pouze dopoledne, nebo i po obědě). Složení žáků ve skupinách se po celou dobu docházky nemůže měnit.

 

Do 15. 5. 2020 do 10:00 hodin prosím pošlete třídním učitelkám vašich dětí vyplněnou NÁVRATKU, kterou naleznete zde (.docx) nebo zde (.pdf). Čestné prohlášení zde

 

Podmínky pro účast na dobrovolné výuce žáků 1. stupně:

1) vyplněné Čestné prohlášení (v příloze), osobně žák donese ráno v pondělí 25. 5. 2020.

2) výuka bude probíhat v pondělí až pátek

-  dopolední výuka – 8:00 až 11:00

-  oběd ve školní jídelně – 11:00 – 13:30 (teplý oběd, dle časového harmonogramu skupin)

- odpolední hlídání – do 15:00 hodin

3) žáci do školy přicházejí mezi 7:35 až 7:55 a jdou přímo do třídy, kde se přezují

4) mýdlo a dezinfekce budou připraveny ve třídě

5) po skončení dopolední výuky (v 11:00) žáci odcházejí samostatně domů nebo si je přebírají zákonní zástupci nebo zůstávají na oběd a nebo zůstávají na odpolední hlídání.

 

S sebou:

2x rouška + sáček na uložení této roušky

Učebnice a sešity do JČ, M, AJ + další pomůcky dle pokynů tř. učitelky

Pouzdro s pracími potřebami, pastelky, fixy

Přezůvky, svačina + pití

 

Mgr. Silvie Ingrová

ZŘŠ pro 1. stupeň ZŠ

Sdílet