Konzultace pro žáky 2. stupně

Od 8. 6. 2020 do 19. 6. 2020 proběhnou na naší škole konzultace pro žáky 2. stupně. Jelikož máme velmi omezené prostory, nejsme schopni zajistit konzultace ve všech předmětech. Vyučující, kteří budou mít konzultace, sami zkontaktují jednotlivé třídy. Bližší informace naleznete v Edookitu.

Pro první vstup do školy musí žáci donést ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI  - zde

Seznam konzultací na 2. stupni ZŠ - zde

Mgr. Pavlína Boucníková

Sdílet