Roušky ve školách - info

Vážení rodiče, milí žáci,
MZd nařizuje od pátku 18. 9. 2020 povinnost nosit roušku i během výuky ve třídách. Tato povinnost platí pro celý 2. stupeň (pro 1. stupeň tato povinnost neplatí).
Výjimku tvoří předměty: tělesná výchova, hudební výchova - zpěv).

Sdílet