Výuka od 2. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

jelikož od 2. 11. 2020 pokračuje distanční výuka žáků, chtěl bych vás seznámit s tím, jak tato výuka bude probíhat na naší škole.

 

1) Výuka bude on-line, off-line a točení výukových videí. On-line výuka probíhá v programu ZOOM.

·        1. a 2. ročník –  distanční výuka dle upraveného rozvrhu – on-line výuka maximálně 1 hodina denně

·        3. – 5. ročník - distanční výuka dle upraveného rozvrhu – on-line výuka maximálně 2 hodiny denně

·        6. – 9. ročník - distanční výuka dle upraveného rozvrhu – on-line výuka maximálně 3 hodiny denně

2)      Při off-line výuce všichni žáci odevzdávají práci pomocí systému EDOOKIT přiložením fotky    (dokumentu) k danému úkolu.

 

3) Omlouvání žáků při on-line a off-line výuce:

·        On-line výuka: žák nebude přítomen při on-line výuce – omluvu provede rodič do 3 dnů konkrétnímu učiteli on-line výuky (pomocí systému Edookit)

·        Off-line výuka: odevzdávání a neodevzdávání úkolů do stanoveného termínu při off-line výuce vyhodnocuje učitel daného předmětu. Hodnotí se:  ODEVZDÁNO – ODEVZDÁNO POZDĚ -  NEODEVZDÁNO – NEODEVZDÁNO S OMLUVOU.

Pro omlouvání absencí během distanční výuky platí to stejné, jako pro prezenční výuku (dle školního řádu).

 

Mgr. Milan Alex, ředitel školy

Sdílet