Přednáška ve ŠD o astronomii

Ve dnech 13. – 15. ledna 2021 se uskutečnila pro školní družinu přednáška o astronomii s učitelem Mgr. Dudíkem. Děti ze školní družiny se aktivně zúčastnily zajímavého vyprávění s promítáním. Žáci se dozvěděli zajímavé informace o Sluneční soustavě, kdo je astronom, kdy a čím pozorujeme hvězdy, o planetách a jejich pojmenování, o souhvězdích. Dozvěděli se, že nejdůležitější hvězda ve vesmíru je Slunce, ta je zároveň nejbližší hvězdou k Zemi, že nejvhodnější podmínky k pozorování hvězd jsou v noci, nejlépe mimo osvětlené město.

Na závěr jsme v rámci svého oddělení získané vědomosti výtvarně zpracovali. Vyrobili jsme malou Sluneční soustavu a také model Země, Slunce a Měsíce.

Děkujeme panu učiteli Mgr. Dudíkovi za přednášku, kterou pro nás připravil.

                                                                                                  Za ŠD S. Halová

Sdílet