Adaptační pobyt 6. A a 6.B - Rajnochovice

Dvě šesté třídy odstartovaly nový školní rok trochu netradičně. Hned po rozdání nových učebnic a prvních třídnických hodinách nasedly v pondělí 6. 9. s batohy a spacáky do autobusu a vydaly se za hlubším sebepoznáním a stmelením kolektivu na adaptační kurz do Rajnochovic. Tam už na ně čekaly chatky na krásné louce pod lesem a především zkušení instruktoři, kteří připravili zajímavý a bohatý program. V rámci různých her, soutěží nebo diskuzí děti poznávaly své schopnosti, učily se spolupracovat a komunikovat, zjistily o sobě více informací a uvědomily si, co je třeba dělat, aby z nich byl opravdu dobrý tým.  Nechyběla ani stezka odvahy nebo výšlap na nedalekou rozhlednu. Kurz jsme si náramně užili a nyní už s chutí do práce.

Mgr. Andrea Kapsová, Mgr. Adriana Doleželová, třídní učitelky 6. A,B

 

Sdílet