Zápis žáků do první třídy na školní rok 2022/2023

 

Vážení rodiče,

zápis dětí do 1. tříd na školní rok 2022 – 2023 proběhne v pátek 1. 4. 2022.

Předpokládá se, že se zápis bude konat i za přítomnosti dětí.

Registrace k zápisu proběhne na stránkách www.zapisdozszlin.cz. Zde rodiče zaregistrují své dítě, vyberou si školu a rezervují si čas zápisu.

V případě, že by již nebylo možné rezervovat čas zápisu, telefonicky kontaktujte zástupkyni ředitele Mgr. Silvii Ingrovou.

Termín spuštění registrace je 1. 3. 2022. Registrace bude probíhat do 30. 3. 2022.

 

Co vzít s sebou k zápisu:

·       Rodný list dítěte

·       Platný občanský průkaz zákonného zástupce

·       Žádost o přijetí podepsanou zákonnými zástupci

Je také možné si předem vyplnit Zápisový list, který je ke stažení na stránkách školy.

 

Odklad povinné školní docházky

Pokud zákonní zástupci žádají o odklad povinné školní docházky dítěte, je potřeba doložit k Žádosti o odklad:
- doporučení školského poradenského zařízení (KPPP, SPC),
- vyjádření odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.

 

Co naše škola nabízí, naleznete ZDE.

Jak naše škola vypadá, naleznete ZDE.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na naší škole, plakát ZDE.

Kritéria pro přijetí žáků k základnímu vzdělávání
 na školní rok 2022/ 2023

Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567

 

Ve smyslu platných právních předpisů a metodických doporučení MŠMT vydává naše škola tato závazná kritéria pro přijetí žáků do běžných prvních tříd ve školním roce 2022/ 2023:

 

1.    Přednostně přijímáme žáky ze svého spádového obvodu.

2.    V případě, kdy počet nespádových dětí převýší počet volných míst, rozhodne o přijetí žáků los.

Vzhledem k malému počtu předškolních dětí v našem spádovém obvodu, přijímáme do 1. ročníku i děti z nespádových obvodů.

O počtu dětí přijímaných do první třídy rozhoduje ředitel školy v souvislosti se zásadou zachování kvality výuky.

Ve školním roce 2022 – 2023 rozhodl ředitel školy o přijetí 75 dětí do 1. ročníku základního vzdělávání.

 

Sdílet