Projekt NJ - UNSER LIFESTYLE = náš životní styl

Žáci 8. a 9. ročníku, kteří se učí německý jazyk, dělali v průběhu února projekty na téma UNSER LIFESTYLE = náš životní styl.
Pracovali ve dvou až tříčlenných skupinkách. Každý má na projektu svoji část o sobě a zbytek projektu tvořili jako skupinka společně.
Projekt má být na pohled zajímavý, pestrý, obsahuje určitý počet německých slov a měl by na první pohled něčím zaujmout.
Myslím, že se to žákům povedlo skvěle. Z každé skupinky byly vyhlášeny 3 nejlepší projekty, které byly vždy v rámci skupiny oceněny.
Tyto projekty jsou v naší škole vystaveny ve 2 učebnách (učebna 107 a 308), kde si je ostatní žáci školy mohou prohlédnout.

Mgr. Eva Kročová a Mgr. Michaela Hlatká, německý jazyk

Sdílet