Jak žáci 3.C používají tablety ve výuce

V rámci rozvoje mediální a čtenářské gramotnosti pracovali žáci 3.C v českém jazyce s tablety. Žáci vyhledávali a třídili informace, které zapisovali do pracovního listu. Důležitost informací žáci ve dvojicích vzájemně konzultovali.

Mgr. Hana Výskalová

Sdílet