Pokus na rozpustnost látek ve 3.A

Ve 3. A jsme s dětmi vyzkoušeli v rámci prvouky pokus o rozpustnosti látek. Součástí pokusu byly dětské hypotézy o rozpustnosti jednotlivých látek, které zapisovaly do záznamového archu. Následně si děti pokusem ověřily, zda je jejich hypotéza správná.

Mgr. Lucie Hapalová

Sdílet