Exkurze - Modrá

Ve středu 21. září jsme se s žáky 6. ročníku vydali na průzkum Velkomoravského sídliště v rámci Týdne na Velké Moravě II. v Archeoskanzenu Modrá. Dozvěděli jsme se mnoho informací o životě, odívání, řemeslech, obživě a stravování na Velké Moravě v 8. a 9. století. Na vlastní oči jsme viděli výrobu keramické nádoby na hrnčířském kruhu, vyzkoušeli jsme si lukostřelbu a ochutnali v peci pečené placky. Připomněli jsme si také význam Cyrila a Metoděje a zavítali jsme k Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje. Celý den nás hřálo sluníčko a dešťové kapky nás přivítaly až na zpáteční cestě.

Mgr. Veronika Suchomelová

Sdílet