Vánoční zvonek - Aerobik

Ve čtvrtek 1. 12. 2022 se v naší tělocvičně uskutečnila soutěž v aerobiku Vánoční zvonek. Ve spolupráci se sportovním klubem Aerobik team se soutěže zúčastnilo přes 130 závodnic v kategoriích od 1. ročníků až po střední školy. Do naší školy zavítaly závodnice ze všech koutů zlínského kraje. V nejmladší kategorii se bohužel nemohla, kvůli nemoci, zúčastnit spousta děvčat. V kategorii 4. až 6. ročníky obsadila 

2. místo naše žákyně z 6.C Terezie Svobodová a Mariana Nečasová z 8.C obsadila širší pódium se svým 6. místem v kategorii 7. až 9. ročníků.

Děvčatům blahopřejeme a už se těšíme na další rok této oblíbené soutěže.

Mgr. Michaela Hlatká, Mgr. Eva Kročová

Sdílet