Pozvánka na přehlídku středních škol

Vážení rodiče,

ve Zlíně proběhne přehlídka středních škol a významných firem Zlínského kraje, která je určená pro žáky 7.- 9. tříd základních škol, kariérové a výchovné poradce a veřejnost. Hlavním cílem Veletrhu práce a vzdělávání je seznámit účastníky s možnostmi studia na středních školách nebo učebních oborech Zlínského kraje, a to v souvislosti s aktuálními potřebami trhu práce a jeho klíčovými profesemi.

Veletrh práce a vzdělávání je umístěn do Velkého sálu Kongresového centra, kde se představí sedmdesát vybraných vystavovatelů z řad školských zařízení a významných firem Zlínského kraje.

Organizátorem je Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, která je partnerem Zlínského kraje v projektu Implementace Krajského akčního plánu vzdělávání pro území Zlínského kraje. Akce je financována z OP VVV 2014-2020, projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497, pro návštěvníky není stanoven vstupní poplatek.

Pozvánka a bližší info níže.

 

Sdílet