Jídelna

Vedoucí školní jídelny:

Olga Garguláková - tel.:  577 044 714

 

 Platba za školní obědy:

V hotovosti první 3 dny v měsíci ve ŠJ (ŽÁDÁME RODIČE O DODRŽENÍ URČENÉHO TERMÍNU!)

Bezhotovostní platba je zapsána každý vyučovací den.

Nedoporučujeme zadávat trvalé příkazy (rušení příkazu na prázdniny, nebo při dlouhodobé nemoci dítěte).

Pokyny pro přesné vyplnění bezhotovostní platby:

Číslo účtu školy : 1422355359/0800 (Česká spořitelna Zlín)

Variabilní symbol (VS): evidenční číslo žáka (informace ve školní jídelně nebo na internet. objednávkách)

Konstantní symbol (KS): 0558

Popis pro příjemce: např. Jan Novák stravné

I v případě sourozenců platí : jeden strávník – jeden příkaz

V obou případech můžete stravné zaplatit i na více měsíců.  

 

ZMĚNA CENY STRAVNÉHO, PLATNÁ OD 1. 8. 2017

Vážení rodiče, žáci, strávníci,

Od 1. 8. 2017 dochází k navýšení cen stravného ve školní jídelně. Důvodem je trvalé zvyšování cen potravin a surovin a zároveň snaha o dodržování požadavků zdravé výživy, pestrosti a lákavosti nabízených pokrmů.

V oblasti zdravotního působení je ve školních jídelnách uplatňována vyhláška MSMT ČR č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Ta dává školnímu stravování pravidla a hranice co do jeho organizování, finančního zabezpečení a výživové úrovně podle požadavků zdravotníků.

V oblasti financování je školní stravování pro děti výhodné, protože financují pouze náklady na potraviny včetně DPH. Mzdové náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu a náklady na věcnou režii hradí zřizovatel. Rodiče hradí jen menší část celkových nákladů na pořízení stravy ve školní jídelně.

Ceny stravného:

Kategorie   

cena

7. – 10. let

             24,-

11. – 14. let

              25,-

15 a více let

              27,-

zaměstnanci školy

             27,-

zaměstnanci 5. ZŠ

             27,-

důchodci školní

              27,-

důchodci cizí

            50,-

Ostatní cizí strávníci

    58,-

 

Ve Zlíně 1. 8. 2017

                                                                                   Mgr. Ilona Garguláková, ředitelka školy

 

 

 Jídelníček zde 

INTERNETOVÉ OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ ZDE!!!

 Pokyny ke stravování 
 Přihláška ke stravování 
Vnitřní řád ŠJ 2016-17

 

 

PRODEJ  STRAVY  NA  BŘEZEN 2018

ÚTERÝ                  3.4.2018            7:00 – 8:00        11:30 – 14:30

STŘEDA               4.4.2018            7:00 – 8:00        11:30 – 14:30

ČTVRTEK            5.4.2018            7:00 – 8:00        11:30 – 14:30

 

 

 

 

TELEFONNÍ  ČÍSLO ŠKOLNÍ JÍDELNY :  577 044 714

 

PROSÍME, DODRŽUJTE STANOVENÝ TERMÍN ! V dalších dnech nemůžeme stravné ukládat!

Pokud vám termín prodeje stravy nevyhovuje, máte možnost poukázat platbu bezhotovostně.

UPOZORŇUJEME rodiče nových žáků na zakoupení čipu, který potřebuje každý strávník

ke stravování, i v případě, že platí bezhotovostně!

 

 

PRODEJ STRAVY

V hotovosti : první 3 dny v měsíci.

Bezhotovostní platba : je zapsána každý vyučovací den.