Jídelna

 

Vedoucí školní jídelny:

Marie Adamová - tel.:  577 044 714

 

PRODEJ  STRAVY  NA  KVĚTEN 2019

ČTVRTEK                 2.5.2019          7:00-8:00     11:30-14:30   

 PÁTEK                      3.5.2019          7:00-8:00     11:30-14:30

 PONDĚLÍ                  6.5.2019          7:00-8:00     11:30-14:30 

 

 Platba za školní obědy:

V hotovosti první 3 dny v měsíci ve ŠJ (ŽÁDÁME RODIČE O DODRŽENÍ URČENÉHO TERMÍNU!)

Bezhotovostní platba je zapsána každý vyučovací den.

Nedoporučujeme zadávat trvalé příkazy (rušení příkazu na prázdniny, nebo při dlouhodobé nemoci dítěte).

Pokyny pro přesné vyplnění bezhotovostní platby:

Číslo účtu školy : 1422355359/0800 (Česká spořitelna Zlín)

Variabilní symbol (VS): evidenční číslo žáka (informace ve školní jídelně nebo na internet. objednávkách)

Konstantní symbol (KS): 0558

Popis pro příjemce: např. Jan Novák stravné

I v případě sourozenců platí : jeden strávník – jeden příkaz

V obou případech můžete stravné zaplatit i na více měsíců.  

 

ZMĚNA CENY STRAVNÉHO, PLATNÁ OD 1. 8. 2017

 

Ceny stravného:

Kategorie   

cena

7. – 10. let

             24,-

11. – 14. let

              25,-

15 a více let

              27,-

zaměstnanci školy

             27,-

zaměstnanci 5. ZŠ

             27,-

důchodci školní

              27,-

důchodci cizí

            50,-

Ostatní cizí strávníci

    58,-

 

 

 Jídelníček zde 

INTERNETOVÉ OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ ZDE!!!

 Pokyny ke stravování 
 Přihláška ke stravování 
 Vnitřní řád ŠJ  

 

PROSÍME, DODRŽUJTE STANOVENÝ TERMÍN ! V dalších dnech nemůžeme stravné ukládat!

Pokud vám termín prodeje stravy nevyhovuje, máte možnost poukázat platbu bezhotovostně.

UPOZORŇUJEME rodiče nových žáků na zakoupení čipu, který potřebuje každý strávník

ke stravování, i v případě, že platí bezhotovostně!

 

 

PRODEJ STRAVY

V hotovosti : první 3 dny v měsíci.

Bezhotovostní platba : je zapsána každý vyučovací den.

 

 

PRODEJ  STRAVY  NA  ČERVEN 2018

        PÁTEK                    1.6.2018            7:00 – 8:00        11:30 – 14:30

        PONDĚLÍ                4.6.2018            7:00 – 8:00        11:30 – 14:30

        ÚTERÝ                    5.6.2018            7:00 – 8:00        11:30 – 14:30