ČTVRTEK

28.06.2018 08:00

13:00 – ŠD – korálkování  

Tř. učitelé se svými třídami v kmenových třídách – výměna učebnic, třídnické záležitosti, příprava tříd

na nový školní rok (lavice a židle)

Ukončení vyučování: 1. stupeň – po 4. vyuč. hod., 2. stupeň – po 5. vyuč. hod.