STŘEDA

27.06.2018 08:00

13:00 – ŠD – Ronald show 

16:00 – Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku – Malá scéna  

Tř. učitelé se svými třídami v kmenových třídách – výměna učebnic, třídnické záležitosti

Ukončení vyučování: 1. stupeň – po 4. vyuč. hod., 2. stupeň – po 5. vyuč. hod.