ÚTERÝ

26.06.2018 08:00

8:00 – VIII.C – Adaptační pobyt – Salesiánský klub  

  9:00 – 1. – 3. ročníky – Vystoupení pěveckého sboru Pavučina 

13:00 – ŠD – korálkování  

Tř. učitelé se svými třídami v kmenových třídách – výměna učebnic, třídnické záležitosti

Ukončení vyučování: 1. stupeň – po 4. vyuč. hod., 2. stupeň – po 5. vyuč. hod.