O družině

Na těchto stránkách naleznete informace o činnosti školní družiny, akcích, projektech a dalších aktivitách, které chystáme v tomto školním roce pro žáky školní družiny.

Ve fotogalerii budou průběžně po celý školní rok doplňovány soubory fotek, videa, vše, co se děje ve školní družině.

Naše ŠD Komenského II.

Provoz družiny

Naše školní družina má šest oddělení, kde pracují kvalifikované vychovatelky.

  • Dvě oddělení I. tříd,  doplněné dětmi s III. tříd.
  • Tři oddělení II. tříd doplněné  dětmi s III. tříd.
  • Jedno oddělení III. a IV tříd.

Školní družina se nachází v přístavbě školy a ve druhém poschodí v budově školy, kde bude 5.odd. / p.vych. Stanislava Halová / I. A doplněná žáky z III. třídy  a 6. odd. III., IV. a V. tříd. / p .vych. Silvie Láníková /.

Přijetí dítěte

O přijetí dítěte k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2. písm. a) a f) školského zákona se rozhoduje na základě písemné přihlášky, jejíž součástí je sdělení ZZ o rozsahu docházky a způsobu odchodu z družiny. Školní družina není nároková.

Zájmové kroužky

Tradiční součástí naší činnosti je pestrá nabídka zájmových kroužků - AJ / Jazyková škola J. Kassawatové /, keramika, origami, fotbal, logopedie, sbor Pavučina.

Dále spolupráce s DDM Astra - výtvarný kroužek,

velikonoční a vánoční tvoření - p. Gazdová.

Knihovna Díly - Zlín - besedy dvakrát ročně

Taneční oddíl Fortuna - / p. Felcman /

Hip - hop, Rytmus, Zumba, / p. Martincová /, Aerobic - S. Galíková /

Děti odchází s paní učitelkami a trenérkami do kroužků a po skončení se vrací do školní družiny.

Program školní družiny

Ranní program: klidné a relaxační činnosti (stolní hry, poslech, ind. malování, četba, tvořivé a spontánní hry)

Po vyučování a obědě: v době nejmenší výkonnosti dětí opět relaxace, četba na pokračování, stolní a společenské hry, poslech, podle zájmu dětí, ind., nebo skupinová  zájmová činnost (hudební, rukodělná, dramatická, výtvarná, společenská, pracovní aj.)

Odpolední pobyt v družině je také zaměřen na pobyt venku, pokud možno denně - vycházky, pobyt na hřišti, pobyt v lese, využití tělocvičny, krytu.

Děti budou do školní družiny potřebovat

  • čip na stravování, buď v peněžence, nebo na šňůrce / podepsané /
  • věci na převlečení na pobyt venku, podepsané v tašce, nebo v batůžku

Další činnost

Naše školní družina celoročně sbírá pomerančovou a citronovou kůru. Musí být odevzdávaná každá zvlášť. Nemíchat je dohromady.

Projekt " Nakrmte plastožrouta " - sběr pet víček  / sbírají se víčka jen od limonádových plastových lahví, ne víčka od mléka, saponátů, olejů, krémů aj.

Dokumenty

Projekty