Naše ŠD v ZŠ Komenského II, Zlín

Provoz družiny

Naše školní družina má šest oddělení, kde pracují kvalifikované vychovatelky.

Přístavba školy.

  •  I. C, D a III. tř.  - paní vychovatelka Dagmar Zmeškalová 
  •  I. A a II. A  - vedoucí vychovatelka Eva Opálková
  •  I. B a I. D  - paní vychovatelka Jana Švachová
  •  II. C a II. A  - paní vychovatelka Michaela Holvová

Budova školy / II. poschodí /

 5. odd.  III. A, III. B -  paní vychovatelka Mgr. Stanislava Halová 

 6. odd. II. B, III.B -  paní vychovatelka Mgr. Silvie Láníková 

Přijetí dítěte

O přijetí dítěte k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2. písm. a) a f) školského zákona se rozhoduje      na základě písemné přihlášky, jejíž součástí je sdělení ZZ o rozsahu docházky a způsobu odchodu    ze školní družiny.

Školní družina není nároková.

Zájmové kroužky 

Kompletní nabídka zájmových kroužků na naší škole - zde.

 

Program školní družiny

Ranní program: klidné a relaxační činnosti (stolní hry, poslech, individuální malování, četba, tvořivé a spontánní hry)

Po vyučování a obědě: v době nejmenší výkonnosti dětí opět relaxace, četba na pokračování, stolní a společenské hry, poslech, podle zájmu dětí, individuální, nebo skupinová  zájmová činnost (hudební, rukodělná, dramatická, výtvarná, společenská, pracovní aj.)

Odpolední pobyt v družině je také zaměřen na pobyt venku, pokud možno denně - vycházky, pobyt na hřišti, pobyt v lese, využití tělocvičny, krytu.

Děti budou do školní družiny potřebovat

  • čip na stravování, buď v peněžence, nebo na šňůrce / podepsané /
  • věci na převlečení na pobyt venku, podepsané v tašce, nebo v batůžku

Další činnost

Naše školní družina celoročně sbírá pomerančovou a citronovou kůru. Musí být odevzdávaná každá zvlášť. Nemíchat je dohromady.

Projekt " Nakrmte plastožrouta " - sběr pet víček  / sbírají se víčka jen od limonádových plastových lahví, ne víčka od mléka, saponátů, olejů, krémů aj.

Dokumenty

Projekty

Zatím nebyly vloženy žádné dokumenty.