Jazykový pobyt - Anglie

Jazykový pobyt - Anglie

Anglie (a Wales) 2017

Náš jazykový a pobytový zájezd

 V sobotu 29.4.2017 konečně nastal náš vytoužený den a my jsme se po dlouhých přípravách dočkali odjezdu na jazykový a pobytový zájezd v Anglii. Dopoledne jsme nastoupili do žlutého autobusu           a vyrazili jsme směr Německo, Belgie a Francie, kde jsme se nalodili na trajekt. Po hodině a půl na moři jsme měli opět pevnou půdu pod nohama a čekalo nás posledních 320 km do cíle naší cesty -lázeňského města Bath v hrabství Somerset. Nedělní odpoledne jsme již měli možnost strávit v tomto krásném historickém městě, jehož středem protéká řeka Avon. Naše kroky směřovaly do proslulých Římských lázní, kde jsme měli první možnost setkat se s angličtinou, a to při výkladu ze sluchátek. Po této prohlídce nás zastihl i déšť, ale ten nás nemohl odradit od objevování dalších krás města. Měli jsme možnost projít kolem Centra Jane Austenové, slavné britské spisovatelky a dále jsme viděli významné stavby The Circus a Royal Crescent. V parku Royal Victoria Park, který se rozkládá hned u The Royal Crescent, přišel před šestou hodinou večer okamžik, kdy jsme byli rozděleni do hostitelských rodin.

 V pondělí ráno nás vyzvedl autobus a dovezl nás do centra města, kde se nacházela jazyková škola. Žáci byli rozděleni do 3 skupin podle úrovně a ujali se jich lektoři Goeff, Carolyn a Richard. Ve 12:15 vyučování skončilo a mohlo se jet na výlet. Čekalo nás město Glastonbury s ruinami slavného opatství a také Wells - nejmenší město v Británii, ve kterém se nachází nádherná gotická katedrála. Plni dojmů z prvního pořádného dne v Anglii jsme se večer opět vraceli k rodinám, kde na nás čekala zasloužená teplá večeře.

 V úterý si měli žáci možnost odpočinout od školy, protože jsme jeli na celodenní výlet do Walesu. První zastávkou bylo hlavní město Cardiff. Šli jsme na prohlídku Cardiffského hradu. Jeho současný vzhled má na svědomí 3. markýz z Bute, který byl mimořádně bohatý díky uhelným dolům, které vlastnila jeho rodina. Po návštěvě Cardiffu jsme jeli zjistit, jak se dříve žilo ve Walesu. Nádherný skanzen se nacházel ve vesnici St Fagans západně od Cardiffu.

 Do školy se vrátili žáci hned druhý den ráno a zase je čekala od devíti do čtvrt na jednu výuka angličtiny. Zaslouženou odměnou za dopolední dřinu byl výlet na Stonehenge, které je největší ikonou britských archeologických nalezišť a které také dodnes patří k archeologickým záhadám. Katedrálu v raněgotickém stylu i s její nakloněnou věží jsme obdivovali ve městě Salisbury.

 Týden utekl jako voda a před námi byl poslední den v Bath. Dopoledne proběhla poslední výuka, po jejímž skončení byly děti odměněny certifikátem a pak už nezbývalo než vyrazit na poslední odpolední výlet do Bristolu, kde se nakoupily poslední suvenýry a hlavně jsme měli možnost si prohlédnout a skrz naskrz projít nádherný první transatlantický parník poháněný lodním šroubem – loď zvanou SS Great Britain. Tento lodní šroub jsme si také prohlédli, a to přímo pod mořskou hladinou. Ale žádný strach. Netopili jsme se – prohlídku nám umožnil vzduchotěsný suchý dok, kde je trup lodi uchován. Po výletě byl čas rychle se vrátit do hostitelských rodin, opět si sbalit věci a dobře se vyspat na prohlídku Londýna a dlouhou cestu zpět domů.

 I Londýn byl plný zážitků a dojmů. Naši trasu jsme začali u Londýnského oka, pokračovali jsme k budovám parlamentu a hlavně k Big Benu. Dále k Westminster Abbey, prošli jsme kolem Downing Street a také jsme stihli výměnu stráží Jízdní hlídky u Whitehallu. V St James‘s Park jsme si snědli naše poslední sendviče a šli jsme se podívat na Buckinghamský palác. Před námi toho bylo ještě hodně         k vidění, takže jsme šli směrem k Piccadilly Circus, Leicester Square a Trafalagar Square. Čas byl ale neúprosný, a tak jsme si museli další významná místa Londýna (např. Katdrálu svatého Pavla, Tower Bridge nebo divadlo Globe) prohlédnout z lodi, když jsme pluli po Temži. A u O2 arény náš celý zájezd skončil. Domů jsme dorazili v sobotu večer. Unavení, ale plní zážitků, které nám už nikdo nevezme.

Mgr. Petra Hujíková