Mikuláš - akce pro děti

Mikuláš - akce pro děti

Ve středu 5. 12. naši školu navštívil Mikuláš. Na pomoc si přizval také 3 anděly a 3 čerty a společně nadělovali ve všech třídách 1. stupně a zavítali i mezi žáky na 2. stupni. Čerti se v 1. a 2. třídách drželi zpátky, aby nevyděsili malé žáčky, ve vyšších ročnících už ale byli více strašidelní. Občas také strčili do pytle nějakého „zlobivce“ dobrovolníka, který se sám přihlásil, že chce vyzkoušet čertovský pytel. Děti si pro Mikuláše nachystaly nějakou tu písničku či taneček a za to je andělé obdarovali sladkostí a ovocem.
Za Mikuláše, anděly a čerty se letos přestrojili žáci a žákyně 9. B a 9. A, šlo jim to výborně a od vyučujících sklidili pochvalu za to, jak se tohoto úkolu zhostili.

Mgr. Silvie Ingrová