T-Mobile olympijský běh – 20. červen 2018

T-Mobile olympijský běh – 20. červen 2018

       20. června ve středu se naše škola zúčastní celostátní sportovní akce v rámci oslav Olympijského dne ( www.olympijskybeh.cz)  Olympijský den  proběhne ve sportovním areálu Vršava. Poběží se po cyklostezce a délka trasy bude uzpůsobena fyzickým možnostem všech žáků. Z naší školy se zúčastní všechny děti  II. stupně kromě sportovních tříd a 9. ročníků. Každé dítě obdrží účastnický diplom                  a medaili + müsli tyčinku Corny. Účast všech žáků je povinná. Každé dítě musí mít vhodné sportovní oblečení, pokrývku hlavy, svačinu na dopoledne a pití v nerozbitné lahvi. Ve sportovním areálu Vršava bude otevřen bufet. Po skončení akce samostatný odchod domů nebo mohou děti jít na oběd do školy.

Časový harmonogram olympijského dne:

8:15 – sraz v areálu Vršava

8:30 – rozcvičení, rozběhání

9:00  - start podle jednotlivých kategorií

cca 12: 00 – samostatný odchod domů

Sportu zdar!!