Vánoční dílny - 2. stupeň

Vánoční dílny - 2. stupeň

 

Letos se všechny děti  2. stupně účastnily vánočních dílen. Tyto dílny se konaly 1. a 2. vyučovací hodinu, děti byly rozdělelny do 15-ti skupin různých tříd a ročníků. Dnes se vytvářely jmenovky na dárky a peklo ve školní kuchyňce (žáci 9. ročíku). Velké díky patří paní učitelce Petře Novotné, která všechny ukázky a pomůcky vyrobila a nachystala.