Vánoční růže - podpora onkologicky nemocných dětí

Vánoční růže - podpora onkologicky nemocných dětí

Vážení rodiče,

jako každý rok, i letos, se účastníme této charitativní akce.

Částka bude rozdělena na:

·        rekondiční pobyty, rekreační pobyty rodiny po léčbě

·        přístroje: monitory životních funkcí, doplatky na léky, humanizace nemocničního prostředí, poplatky za hospitalizaci rodiny, dary dětem

·        získávání dárců do registru pro transplantaci kostní dřeně

Už teď děkujeme všem, kteří si květinu zakoupí a pomůžou dětem na jejich pouti za zdravím!

Květiny budou červené a cena jedné je 100 Kč.

Nadační fond naší školy podpoří FN v Olomouci- hemato-onkologické oddělení nákupem Vánočních hvězd do každé třídy a do kanceláří školy.

I vy můžete mít doma na stole květinu s vědomím, že jste pomohli nemocným dětem.

Objednávky:

Do pondělí 27. 11. 2017 žáci nahlásí počet růží svému třídnímu učiteli. Tyto růže třídnímu učiteli ihned zaplatí.

Dodání růží v týdnu od 4. 12. 2017