Vaření 9. ročníků - kurz stolování a etikety

Vaření 9. ročníků - kurz stolování a etikety

V rámci předmětu VAŘENÍ jsme se s 9.A zúčastili kurzu stolování a etikety paní Magdy Nikolové. Všichni jsme si užili krásné a slavnostní dopoledne, naučili se spousty užitečných a praktických věcí a ochutnali báječné jídlo.
Akci hodnotíme jako velmi přínosnou a zároveň jsme rádi za tak milé rozloučení a uzavření školní docházky na úrovni.
p.uč.Hrančíková a žáci 9.A