Zápis do 1. ročníku na rok 2018 / 2019 - NOVÉ!

Zápis do 1. ročníku na rok 2018 / 2019 - NOVÉ!

 

 

Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2018 – 2019

Vážení rodiče,

zápis do prvních tříd pro školní rok 2018 – 2019 se uskuteční v pátek 6. dubna 2018. K zápisu se dostaví děti, které do 30. 8. 2018 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl loni odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok. Zápis proběhne elektronicky: Nejprve rodiče zaregistrují své dítě na www.zapisdozszlin.cz (od 19. 3. 2018 do 5. 4. 2018), zvolí si školu, čas zápisu (rezervaci) a vytisknou žádost o přijetí. Poté se dostaví k zápisu do školy dne 6. dubna 2018 v čase určeném v rezervaci. Rodičům, kteří nemají možnost elektronické registrace dítěte nebo vytištění žádosti o přijetí, provede tyto úkony škola v den zápisu.

 

Postup při zápisu do 1. tříd - zde.

 

Odklad povinné školní docházky:

 - žádost podává zákonný zástupce dítěte písemně v době zápisu dítěte k povinné školní docházce

 - ředitel školy odloží začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa

Dítě, kterému byl udělen odklad školní docházky, se musí v dalším roce opět zúčastnit zápisu do 1. třídy!

 

 

Naše škola nabízí:

 • V září 2018 předpokládáme otevřít 3 běžné první třídy bez zaměření.
 • Od 4. ročníku bude 1 třída se sportovním zaměřením na fotbal a aerobik.
 • Používáme moderní a efektivní metody výuky – čtení genetickou metodou, učíme psaní vázaným písmem, zařazujeme prvky činnostního učení a prvky Hejného matematiky.
 • K výuce využíváme interaktivní tabule, dataprojektory, PC.
 • Máme školní poradenské pracoviště a školního psychologa.
 • Nabízíme kroužky navazující na školní výuku (angličtina od 1. třídy, fotbal, keramika, logopedie, dyslektický kroužek). Tyto kroužky vedou převážně učitelky 1. stupně.
 • Spolupracujeme také s organizacemi jako Astra, taneční klub Fortuna, hudební škola Yamaha, angličtina Kassawatová, taneční klub Rytmus Zlín, GASI team – aerobik.
 • Pořádáme pobyty v přírodě, zimní školu v přírodě s lyžováním, dny otevřených dveří.
 • Provoz školní družiny v 6 odděleních je od 6:00 do 17:00 hodin.
 • Do školní družiny mohou chodit žáci 1. – 3. tříd.
 • Dobrá dopravní dostupnost – trolejbus č. 8, 9, 2 – zastávka Padělky IX, autobus č. 33, 38 – zastávka Podvesná VI.
Mgr. Silvie Ingrová - ZŘŠ pro 1. stupeň