Archeoskanzen Modrá

Archeoskanzen Modrá se nachází na okraji vesnice Modrá v okrese Uherské Hradiště. Jedná se archeologický skanzen představující život obyvatel Velké Moravy. K jeho otevření došlo v roce 2004.

Je tvořen sídlištěm s palisádovým opevněním, bránou a strážními věžemi. Uvnitř se nachází repliky soudobých staveb včetně polozemnicových chat, řemeslnického okrsku a domu představujícího sídlo místního velmože. Na návrší nedaleko areálu se nachází základy raně středověkého kostela, poblíž kterého byla postavena jeho novodobá replika. Všechny stavby byly vybudovány na základě archeologických nálezů z oblasti středního Pomoraví.

Vedle samotných staveb se zde nachází také sakrální areál se slovanskými modlami, políčka a ohrady pro chov tehdejších zvířat.

www.archeoskanzen.cz