Jablíčkový den

Jablečná kavárna

 

 

Ve čtvrtek 16. 10. od 15 do 17 hodin se v přístavbě školy konala Jablečná kavárna. Návštěvníky kavárny obsluhovaly děti z 2. tříd, pomáhala jim děvčata z 8. a 9. C. Za cenu 40,- Kč si hosté mohli objednat nápoj a zákusek, děti vše dostaly zdarma.
Na přípravě jablečných moučníků, které se v kavárně podávaly, se podíleli hlavně rodiče a prarodiče dětí. Výběr byl obrovský, ani se to všechno nedalo sníst. V pátek měly děti z 1. a 2. tříd o svačinu postaráno.
Na nápojovém lístku bylo espresso, latté, rozpustná káva a domácí jablečný čaj. Na stolech byla nachystaná ve džbánech voda a také různé matematické úkoly, jejichž řešením si mohli hosté krátit čekání na kávu.
Akce se setkala s obrovským zájmem rodičů, prarodičů i dalších návštěvníků, finanční částku, která se díky tomu vybrala, použijí třídní učitelky na nákup dětských knížek do třídních knihovniček.
Jablečná kavárna se konala poprvé a, i přes drobné nedostatky, byla úspěšná a ohlasy na ni byly pozitivní. Rodiče strávili se svými dětmi příjemné odpoledne a vznikla tak snad tradice, jež bude pokračovat i v dalších letech.

Celou akci pro Vás připravily paní učitelky Silvie Ingrová, Daniela Ordeltová, Renata Šivicová, Miroslava Moučková

Foto z této voňavé akce zde