Sběr vršků od PET lahví

Celoroční akce sběr vršků od PET lahví zaštiťuje školní družina.