Exkurze Vídeň

Vídeň (něm. Wien) je hlavní město Rakouska, současně také statutární město a zároveň od 1. ledna 1922 jedna z jeho spolkových zemí, zcela obklopená územím spolkové země Dolní Rakousko. Leží na řece Dunaj a se svými 1,7 miliony obyvatel je největším rakouským městem a současně nejvýznamnějším kulturním, politickým a hospodářským centrem země. Historické centrum Vídně bylo v roce 2001 zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. V seznamu měst podle kvality života sestaveném firmou Mercer se v roce 2008 Vídeň umístila na druhé příčce (spolu s Ženevou).

Muzea

Největším muzejním komplexem je císařský palác Hofburg, kde jsou kromě interiérových instalací z druhé poloviny 19. století vystaveny některé z panovnických sbírek. Jejich hlavní část se nachází v nedalekých muzeích Uměleckohistorickém, s rozsáhlou galerií starých mistrů, a Přírodovědeckém. Muzejní areál byl v posledním desetiletí doplněn tzv. Museumsquartierem, což je soubor muzeí vytvořený v prostoru bývalých císařských koníren. Roli hlavní vídeňské kunsthaly plní Albertina, která stavebně navazuje na komplex Hofburku, výstavními prostory jsou i pavilon Secese, Dům umělců a mnohé jiné. Jako muzea slouží také hlavní zahradní paláce - císařská rezidence v Schönbrunnu, Belveder Evžena Savojského i Lichtenštejnský palác v Roßau.

Mezi desítkami vídeňských muzeí patří mezi známější Vojenské historické muzeum v budově Arzenálu, soubor medicínských muzeí v prostoru Staré všeobecné nemocnice nebo Muzeum Sigmunda Freuda.

Architektura

Památky z římského období se dochovaly v pouhých fragmentech. Architektonické stopy středověku představují především chrámové stavby od románského kostela sv. Ruprechta až po gotický svatoštěpánský dóm s bohatou sochařskou výzdobou. Baroko reprezentuje množství šlechtických paláců i známé kostelní stavby (sv. Karel Boromejský, univerzitní jezuitský kostel). Mimořádný urbanistický význam mělo vytvoření reprezentativní okružní třídy s řadou veřejných budov - Ringstraße - na přelomu 19. a 20. století. V posledních desetiletích byla ve městě postavena řada výškových budov.

Prater

Obdobou pražské Matějské pouti je ve Vídni Prater - pouťový zábavní park, který má po celý rok pro hravé návštěvníky přichystanou štědrou nabídku atrakcí. Rozkládá se poblíž stance metra Praterstern na červené lince U1 - jen tři zastávky od centrální stanice Stephansplatz. Stačí se chytit davu mládeže, která zde většinou také vystupuje a míří spolu s Vámi do světa adrenalinu a zábavy.

Dominantou a známým symbolem nejen Prateru, ale i celé Vídně, je Obří kolo (Riesenrad). Bylo postaveno již v roce 1897 na počest Františka Josefa, po válce došlo z důvodu jeho poškození k obnově. Kolo je vysoké 61 metrů a má 15 kabinek, ze kterých si můžete vychutnat panorama města. Lístek pro dospělého stojí 8 €, pro děti od tří do čtrnácti let 3,20 €, k dispozici je i celá řada kombinovaných nebo rodinných lístků. Všechny potřebné informace jsou přístupné na https://www.wienerriesenrad.com.

Celý park je rozsáhlý labyrint, kde procházíte mezi jednotlivými zábavnými stanovišti za zvuku dunící pouťové hudby. Jsou zde nejrůznější klasické i více odvážné atrakce jako horské dráhy, domy hrůzy, kolotoče, točící a vystřelovací monstra, střelnice, herny, kasina - celkem přes dvě stovky míst, kde se lze pobavit. Vstupné se pohybuje od 1 € do 10 € podle typu atrakce. Mapu celého komplexu včetně přehledu atrakcí a jejich cen naleznete na https://www.prater.at. Web je sice v němčině, ale dá se v něm celkem snadno zorientovat - seznam atrakcí naleznete pod odkazem "Attraktionen", kde si vyberete některou z položek a můžete vidět hned její cenu (Preis).

Prater není jen pouť, ale i rozlehlý park hned v sousedství, který dříve zastával funkci císařské lovecké obory. Dnes je především místem odpočinku a centrem relaxačních sportů. Na kraji aleje se nachází známý fotbalový stadión Ernsta Happela, kde se odehrávalo i Mistrovství Evropy ve fotbale 2008 - aréna hostila mimojiné finále turnaje.