Výchovný koncert

Každoročně se naše škola zúčastňuje v každém ročníku výchovného koncertu.