Zájezd do Velké Británie

Výukový zájezd – HASTINGS – 1. týden v říjnu 2015

 

Vážení rodiče,

     dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu mluvit s cizími lidmi a ještě k tomu cizím jazykem. Při ubytování v hostitelských rodinách musí komunikovat s rodilými mluvčími při každodenním kontaktu. V hostitelských rodinách se naučí samostatnosti, získají nové zkušenosti, poznají jiný způsob života, jiné zvyky, kulturu a tradice. Při pobytu v Anglii budou studenti vystavení vlivu angličtiny na každém kroku. V našich školách lze naučit gramatiku, psaní, čtení, ale konverzace nemá nikdy takovou úroveň jako s rodilým mluvčím přímo v jeho zemi. Při výletech a exkurzích mohou žáci poznat historii, geografii a kulturu Anglie a při výletu do Londýna na vlastní oči vidět charakteristické památky. Studenti naleznou smysl výuky angličtiny a po návratu mají chuť se zdokonalovat v angličtině, jsou motivováni, neboť si ověřili, že jim také někdo rozumí.

    Školní výukový zájezd se bude konat příští školní rok, a to 1. týden v říjnu 2015 ve městě Hastings. Počet dětí je stanoven na 30 v doprovodu 2 pedagogů.

8denní zájezd do Hastings s 12 lekcemi výuky

1.den: během dne odjezd z České republiky z vámi určeného místa.

2. den: ráno přejezd do Velké Británie z Calais, návštěva Dover Castle (9 a 13,50 GBP) nebo Canterbury Cathedral (6 GBP). Odpoledne příjezd do Hastingsu, seznámení s Hastings Castle a Smugglers Caves (7,10 GBP), prohlídka starého města. Večer setkání s hostitelskými rodinami, večeře v rodině.

3. den: snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpoledne zastávka u vodního hradu Bodiam Castle (2,20 a 4,40 GBP), dále výlet do městečka Battle, návštěva Yesterday`s World (4,50 GBP), popř. Battle Abbey (3,80 a 5,60 GBP) , večeře s rodinou.

4. den: snídaně v rodině, celodenní výlet na Leeds Castle (8,90 GBP)– jeden z nejkrásnějších anglických zámků ležící částečně na ostrově uprostřed jezera a částečně na pevnině, obklopený okrasným parkem a přírodním bludištěm. Cestou zpět zastávka v pirátské vesničce Rye, večeře v rodině.

5. den: snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpoledne výlet do Brightonu - návštěva Sea Life Centra (6,75 GBP), případně i Royal Pavillionu (5,30 a 7,70 GBP) , procházka po staré čtvrti The Lanes, volno na zábavném molu Palace Pier, večeře s rodinou.

6. den: snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpoledne procházka po Seven Sisters - bílé útesy, dle času zastávka v Easbourne nebo nákupy v Hastings, večeře s rodinou.

7. den: snídaně v rodině, odjezd do Londýna. Celodenní pěší prohlídka – např. Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Whitehall, Buckingham Palace (pokud bude - výměna stráží), Trafalgar Square, Piccadilly Circus, prohlídka Britského muzea (vstup zdarma) nebo osobní volno na Covent Garden, večer odjezd domů.

8. den: večer příjezd do České republiky na určené místo.

Podrobné písemné informace o pobytu  (včetně ceny,dopravy,storna,stravy,ubytování) si může žák vyzvednout  v kabinetu č. 113  u paní Mgr. Petry Hujíkové a Mgr. Michaely Hlatké.

  

 

Vážení rodiče, v letošním roce budeme opět organizovat zájezd do Anglie, který se uskuteční v říjnu od 5.10. do 13.10.2013.

Jazykový kurz se uskuteční v Bury St Edmunds, s 9 denním pobytem a s 12 hodinami výuky anglického jazyka pod vedením zkušených anglických lektorů. Přibližná cena zájezdu se má pohybovat mezi 11.490 - 11.790 Kč (jak nám to propočítali v cestovní kanceláři Student agency).

Zhlédneme atraktivní místa v blízkém okolí pobytu. Prohlídka centra Londýna a jeho významných pamětihodností je samozřejmostí. Dále uskutečníme výlety do čtvrti Greenwich, slavného univerzitního města Cambridge, kde si projdeme kolej King´s College, navštívíme i královské sídlo Sandringham Estate a jiná významná a zajímavá místa. Níže se můžete podrobněji seznámit s náplní programu a vše si prostudovat i prohlédnout ve fotogalerii na Googlu.

Zatím tolik ve stručnosti o plánovaném zájezdu. Bližší informace, závaznou přihlášku i s podrobnostmi zájezdu předáme zájemcům letošních pátých až osmých tříd v měsíci únoru a březnu 2013.

Zájemci si již mohou vyzvednout závazné přihlášky v kabinetě č.113 u p.uč. Ivany Koppové

Těšíme se na hojnou účast.

S pozdravem Mgr. Ivana Koppová

Program pro jazykový pobyt v Bury St Edmunds - 9 dní/12 lekcí AJ:

5. 10 - 13. 10. 2013

1.den - odjezd ráno z České republiky od ZŠ KOM II.

2.den - Příjezd do GB, návštěva Chathamu - prohlídka Chatham Historic Dockyard (6GBP), významné historické loděnice v obrovském areálu. K nejzajímavějším exponátům patří Ocelot Submarine, bojová ponorka z období studené války. Odpoledne příjezd do Bury St. Edmunds - prohlídka města, večer setkání s hostitelskými rodinami, večeře v rodině.

3.den - dopoledne výuka ( 3 vyuč. hodiny po 45 min), odpoledne výlet do slavného univerzitního města Cambridge, procházka městem, prohlídka a návštěva koleje King´s College s její úchvatnou kaplí (4,50 GBP), osobní volno, návrat do rodin, večeře.

4.den - dopoledne výuka ( 3 vyuč. hodiny po 45 min) , odpoledne výlet do historického městečka Ely - prohlídka města, návštěva Ely Cathedral (6,50 GBP), cestou tam zastávka v Newmarketu - hlavním městě britských koňských dostihů, možná návštěva Nacional Horseracing Museum(3,50 GBP) Návrat do hostitelských rodin, večeře.

5. den - snídaně v rodině, celodenní výlet do Norwiche, největšího města hrabství Norfolk, procházka po městě, prohlídka katedrály, možnost návštěvy trhů. Během poledne přejezd do Great Yarmouthu, přímořského letoviska s písečnými plážemi, návštěva Sea Life Centre(5 GBP), popř. návštěva modelové vesničky (3GBP) . Návrat do hostitelských rodin,večeře.

6.den - dopoledne výuka ( 3 vyuč. hodiny po 45 min), odpoledne návštěva leteckého muzea v Duxfordu - jednoho z největších v Evropě, kromě letadel se zde nachází i jedinečná sbírka vojenské techniky ( tanky, vozidla ). Návrat do hostitelských rodin, večeře.

7.den - dopolední výuka ( 3 vyuč. hodiny po 45 min) , odpoledne výlet do Sandringham Estate (5 GBP), oblíbené sídlo královské rodiny s rozlehlými zahradami, návrat do rodin,večeře.

8.den - brzy ráno snídaně a odjezd do Londýna. Prohlídka katedrály Sv. Pavla (5,50 GBP) , dále celodenní pěší prohlídka města - Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Whitehall, Downing Street, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Leicester Square, přejezd lodičkou (3 GBP) na Greenwich a odjezd zpět do republiky .

9.den - návrat do ČR, příjezd k ZŠ KOM II.

 

Velká Británie 8.10. - 16.10. 2011

V tomto školním roce jsme poprvé vyrazili na zkušenou do Anglie. Učíme se anglicky,
ale málo víme o skutečném životním stylu anglicky mluvících zemí, takže letos se to
skupinka 22 žáků 6.-9. ročníků naší školy rozhodla pozměnit.
Vydali jsme se do Anglie spolu se žáky sousední 4. ZŠ a využili jsme zkušeností cestovní kanceláře Student agency.
Čekalo nás dlouhé putování autobusem, cesta trajektem a pak pobyt v krásném historickém městě Oxfordu, kde se nás ujaly anglické rodiny. Odtud jsme vyráželi na výlety do dalších
významných míst Anglie, především do Londýna,kde jsme strávili celé dva dny prohlídkami
nejznámějších památek.Náš pobyt byl doplněn také výukou anglického jazyka anglickými lektory
z Oxfordu.
Náročný devítidenní zájezd zvládli všichni naši žáci bez problémů a vrátili se plni dojmů
do Zlína.