Charakteristika školy

Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábřeží 2567 je státní, středně velká, plně organizovaná škola v klidnější zóně města Zlína, s 567 žáky a 55 zaměstnanci. Všechny ročníky mají dvě až tři paralelní třídy. Průměrná naplněnost tříd je 23 žáků.

 

Ke škole patří:

Vydlážděné školní nádvoří a travnatá plocha, ve které je umístěna socha J. A. Komenského a lavičky pro odpočinek, oplocené školní hřiště s umělým povrchem, oplocený školní pozemek včetně zastřešené učebny v přírodě – areál vhodný pro výuku pěstitelských prací a pro aktivní odpočinek dětí školní družiny. Je vybaven průlezkami, houpačkou, kolotočem a lezeckou stěnou.

Škola se skládá z hlavní čtyřpatrové budovy a přístavby. V přízemí hlavní budovy jsou šatny a bufet. V ostatních patrech jsou učebny, které jsou teplé, světlé a vybavené dvoumístnými lavicemi různých velikostí, vestavěnými skříněmi a dalším nábytkem. Většina učeben je vybavena dataprojektory a interaktivními tabulemi, ve všech třídách je také připojení k serveru pro příjem internetu a využití dataprojektoru a interaktivních tabulí.

Interiér školy je vyzdoben nástěnkami s žákovskými pracemi. V přístavbě jsou 4 učebny nižšího stupně, ŠD a školní kuchyňka – učebna pro výuku vaření.

Na prvním stupni je od čtvrtého ročníku kromě běžných tříd i třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na fotbal a sportovní aerobik. Na 2. stupni je také v každém ročníku kromě běžných tříd, jedna třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na fotbal a sportovní aerobik. Fotbalové třídy (6. až 9. ročník) jsou řízeny na základě „Intenzifikace sportovních tříd v rámci MŠMT“ ve spolupráci s FC Fastav Zlín.