Třída VIII.A

Třídní učitel: Mgr. Petra Hujíková

Kmenová učebna: 103

Webové stránky třídy zde

 

Předmět:                                                        Vyučující:  

Český jazyk a literatura Mgr. Jana Brhlová
Anglický jazyk Mgr. Petra Novotná, Mgr. Petra Hujíková,
Mgr. Ivana Koppová, Mgr. Zuzana Kassawatová
Německý jazyk Mgr. Jana Brhlová, Mgr. Eva Kročová, Mgr. Michaela Hlatká
Dějepis Mgr. Veronika Suchomelová
Výchova k občanství a ke zdraví Mgr. Jiřina Omelková
Zeměpis Mgr. Petra Hujíková
Matematika Mgr. Simona Václavíková
Člověk, podpora a ochrana zdraví Mgr. Jakub Chwaszcz
Fyzika Mgr. Viktor Šiška
Hudební výchova PaedDr. Alena Pekařová
Výtvarná výchova Mgr. Eva Cablíková
Pracovní činnosti Mgr. Eva Cablíková
Tělesná výchova Mgr. Eva Kročová, Mgr. Miroslav Vybíral
Francouzský jazyk Mgr. Jiřina Omelková
Chemie Mgr. Milan Alex
Informatika Mgr. Ondřej Dudík