Třída VI.A

Třídní učitel: Mgr. Blanka Kachlová

Kmenová učebna: Kuchyňka

Webové stránky třídy 

 

Předmět:                                                    Vyučující:  
Český jazyk a literatura PaedDr. Alena Pekařová
Anglický jazyk Mgr. Petra Novotná,Mgr. Petra Hujíková,
Mgr.Ivana Koppová, Mgr. Zuzana Kassawatová 
Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Petra Hujíková, Mgr. Petra Novotná, Mgr. Zuzana Kassawatová
Dějepis PhDr. Eva Nováková
Výchova k občanství a ke zdraví Mgr. Ondřej Dudík
Zeměpis Mgr. Miroslav Vybíral
Matematika Mgr. Blanka Kachlová
Přírodopis Mgr. Jakub Chwaszcz
Fyzika Mgr. Viktor Šiška
Hudební výchova PaedDr. Alena Pekařová
Výtvarná výchova Mgr. Petra Novotná
Pracovní činnosti Mgr. Jiří Šefl
Tělesná výchova Mgr. Eva Kročová, Mgr. Miroslav Vybíral
Informatika Mgr. Ondřej Dudík