Třída VI.B

 

Třídní učitel: PhDr. Eva Nováková

Kmenová učebna: 302

Webové stránky třídy 

 

Předmět:                                                    Vyučující:  
Český jazyk a literatura PhDr. Eva Nováková
Anglický jazyk Mgr. Petra Novotná, Mgr. Petra Hujíková,
Mgr.Ivana Koppová, Mgr. Zuzana Kassawatová
Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Petra Hujíková, Mgr. Petra Novotná, Mgr. Zuzana Kassawatová
Dějepis PhDr. Eva Nováková
Výchova k občanství a ke zdraví Mgr. Jiřina Omelková
Zeměpis Mgr. Petra Hujíková
Matematika Mgr. Pavlína Boucníková
Přírodopis Mgr. Jakub Chwaszcz
Fyzika Mgr. Viktor Šiška
Hudební výchova PaedDr. Alena Pekařová
Výtvarná výchova Mgr. Petra Novotná
Pracovní činnosti Mgr. Jiří Šefl
Tělesná výchova Mgr. Eva Kročová, Mgr. Miroslav Vybíral
Informatika Mgr. Ondřej Dudík