Třída VI.C

Třídní učitel: Mgr. Jiří Šefl

Kmenová učebna: 303

Webové stránky třídy zde

 

 

Předmět:                                                                    Vyučující:  

Český jazyk a literatura PhDr. Eva Nováková
Anglický jazyk Mgr. Petra Novotná, Mgr. Petra Hujíková,
Mgr. Zuzana Kassawatová, Mgr. Ivana Koppová
Dějepis Mgr.Veronika Suchomelová
Výchova k občanství a ke zdraví Mgr. Jiřina Omelková
Zeměpis Mgr. Petra Hujíková
Matematika Mgr. Jiří Šefl
Přírodopis Mgr. Jiří Šefl
Fyzika Mgr. Viktor Šiška
Hudební výchova PaedDr. Alena Pekařová
Výtvarná výchova Mgr. Eva Cablíková
Pracovní činnosti Mgr. Jiří Šefl
Tělesná výchova Mgr. Eva Kročová, Mgr. Michal Šimr
Informatika Mgr. Pavlína Boucníková
Sportovní výchova Mgr. Eva Kročová, Mgr. Michaela Hlatká, Mgr. Bohuslav Kupka