Třída VII.A

Třídní učitel: Mgr. Veronika Suchomelová

Kmenová učebna: 309

Webové stránky třídy zde

 

Předmět:                                                            Vyučující:  

Český jazyk a literatura Mgr. Veronika Suchomelová
Anglický jazyk Mgr. Petra Novotná, Mgr. Petra Hujíková,
Mgr. Ivana Koppová, Mgr. Zuzana Kassawatová
Německý jazyk Mgr. Jana Brhlová, Mgr. Eva Kročová, Mgr. Michaela Hlatká
Dějepis Mgr. Veronika Suchomelová
Výchova k občanství a ke zdraví Mgr. Jiřina Omelková, Mgr. Simona Václavíková
Zeměpis Mgr. Petra Hujíková
Matematika Mgr. Blanka Kachlová
Přírodopis Mgr. Jiří Šefl
Fyzika Mgr. Viktor Šiška
Hudební výchova PaedDr. Alena Pekařová
Výtvarná výchova Mgr. Petra Novotná
Pracovní činnosti Mgr. Viktor Šiška
Tělesná výchova Mgr. Eva Kročová, Mgr. Miroslav Vybíral
Biologická praktika Mgr. Jiří Šefl
Užitá výtvarná výchova Mgr. Petra Novotná
Seminář z anglického jazyka - dopl Mgr. Petra Hujíková