Třída VII.B

Třídní učitel: Mgr. Jiřina Omelková

Kmenová učebna: 301

Webové stránky třídy zde

 

Předmět:                                                            Vyučující:  

Český jazyk a literatura Mgr. Jiřina Omelková
Anglický jazyk Mgr. Petra Novotná, Mgr. Petra Hujíková,
Mgr. Lucie Hrančíková, Mgr. Michaela Hlatká
Německý jazyk Mgr. Jana Brhlová, Mgr. Eva Kročová, Mgr. Michaela Hlatká
Dějepis Mgr. Svatava Švehlíková
Výchova k občanství a ke zdraví Mgr. Jiřina Omelková
Zěměpis Mgr. Petra Hujíková
Matematika Mgr. Simona Václavíková
Přírodopis Mgr. Jiří Šefl
Fyzika Mgr. Viktor Šiška
Hudební výchova Mgr. Irena Filla
Výtvarná výchova Mgr. Eva Cablíková
Pracovní činnosti Mgr. Viktor Šiška
Tělesná výchova Mgr. Eva Kročová, Mgr. Miroslav Vybíral
Biologická praktika Mgr. Jiří Šefl
Užitá výtvarná výchova Mgr. Petra Novotná
Francouzský jazyk Mgr. Jiřina Omelková