Třída VII.C

Třídní učitel: Mgr. Jakub Chwaszcz

Kmenová učebna: 110

Webové stránky třídy 

 
Předmět:                                                 Vyučující:  

Český jazyk a literatura PhDr. Eva Nováková
Anglický jazyk Mgr. Petra Novotná, Mgr. Ivana Koppová,
Mgr. Zuzana Kassawatová, Mgr. Michaela Hlatká
Německý jazyk Mgr. Jana Brhlová, Mgr. Eva Kročová, Mgr. Michaela Hlatká
Dějepis PhDr. Eva Nováková
Výchova k občanství a ke zdraví Mgr. Jiřina Omelková
Zeměpis Mgr. Miroslav Vybíral
Matematika Mgr. Blanka Kachlová
Přírodopis Mgr. Jakub Chwaszcz
Fyzika Mgr. Viktor Šiška
Hudební výchova PaedDr. Alena Pekařová
Výtvarná výchova Mgr. Eva Cablíková
Pracovní činnosti Mgr. Viktor Šiška
Tělesná výchova Mgr. Eva Kročová, Mgr. Jakub Chwaszcz
Seminář z anglického jazyka-dopl Mgr. Petra Hujíková
Sportovní výchova Mgr. Eva Kročová, Mgr. Jakub Chwaszcz