Třída VIII.B

Třídní učitel: Mgr. Jiřina Omelková

Kmenová učebna: 301

Webové stránky třídy  zde

 

Předmět:                                                        Vyučující:  
Český jazyk a literatura Mgr. Jiřina Omelková
Anglický jazyk Mgr. Petra Novotná, Mgr. Petra Hujíková,
Mgr. Ivana Koppová, Mgr. Zuzana Kassawatová
Německý jazyk Mgr. Jana Brhlová, Mgr. Eva Kročová, Mgr. Michaela Hlatká
Dějepis PhDr. Eva Nováková
Výchova k občanství a ke zdraví Mgr. Jiřina Omelková
Zeměpis Mgr. Petra Hujíková
Matematika Mgr. Simona Václavíková
Člověk, podpora a ochrana zdraví Mgr. Jiří Šefl
Fyzika Mgr. Viktor Šiška
Hudební výchova PaedDr. Alena Pekařová
Výtvarná výchova Mgr. Eva Cablíková
Pracovní činnosti Mgr. Eva Cablíková
Tělesná výchova Mgr. Eva Kročová, Mgr. Miroslav Vybíral
Francouzský jazyk Mgr. Jiřina Omelková
Chemie Mgr. Blanka Kachlová
Informatika Mgr. Ondřej Dudík