Třída VIII.C

Třídní učitel: Mgr. Simona Václavíková

Kmenová učebna: 306

www třídy zde

 

Předmět:                                                                    Vyučující:  

Český jazyk a literatura Mgr. Jana Brhlová
Anglický jazyk Mgr. Petra Novotná, Mgr. Petra Hujíková,
Mgr. Ivana Koppová, Mgr. Zuzana Kassawatová
Německý jazyk Mgr. Jana Brhlová, Mgr. Eva Kročová, Mgr. Michaela Hlatká
Dějepis Mgr. Veronika Suchomelová
Výchova k občanství a ke zdraví Mgr. Jiřina Omelková
Zeměpis Mgr. Miroslav Vybíral
Matematika Mgr. Simona Václavíková
Přírodopis Mgr. Jakub Chwaszcz
Fyzika Mgr. Viktor Šiška
Hudební výchova PaedDr. Alena Pekařová
Výtvarná výchova Mgr. Eva Cablíková
Pracovní činnosti Mgr. Eva Cablíková
Tělesná výchova Mgr. Michaela Hlatká, Mgr. Miroslav Vybíral
Francouzský jazyk Mgr. Jiřina Omelková
Chemie Mgr. Blanka Kachlová
Sportovní výchova Mgr. Michaela Hlatká, Mgr. Bohuslav Kupka, Mgr. Jakub Chwaszcz