Třída IX.A

Třídní učitel: Mgr. Jana Brhlová

Kmenová učebna: 102

Webové stránky třídy  zde                                                                        

 

Vyučující:                       
Český jazyk a literatura Mgr. Jana Brhlová
Anglický jazyk Mgr. Petra Novotná, Mgr. Petra Hujíková,
Mgr. Ivana Koppová, Mgr. Michaela Hlatká
Německý jazyk Mgr. Jana Brhlová, Mgr. Eva Kročová, Mgr. Michaela Hlatká
Dějepis Mgr. Veronika Suchomelová
Výchova k občanství a ke zdraví Mgr. Jiřina Omelková
Zeměpis Mgr. Petra Hujíková
Matematika Mgr. Simona Václavíková
Přírodopis Mgr. Jakub Chwaszcz
Fyzika Mgr. Viktor Šiška
Hudební výchova Mgr. Jana Brhlová
Výtvarná výchova Mgr. Eva Cablíková
Pracovní činnosti Mgr. Eva Cablíková
Tělesná výchova Mgr. Eva Kročová, Mgr. Miroslav Vybíral
Francouzský jazyk Mgr. Jiřina Omelková
Informatika Mgr. Ondřej Dudík
Chemie Mgr. Milan Alex
Seminář ČJ rozšiřující, doplňující Mgr. Veronika Suchomelová, Mgr. Jana Brhlová
Seminář M rozšiřující, doplňující Mgr. Blanka Kachlová, Mgr. Simona Václavíková