Třída IX.C

Třídní učitel: Mgr. Michaela Hlatká

Kmenová učebna: 107

Webové stránky třídy zde

 

 

Předmět:                                                        Vyučující:  

Český jazyk a literatura Mgr. Michaela Hlatká
Anglický jazyk Mgr. Petra Novotná, Mgr. Petra Hujíková,
Mgr. Ivana Koppová, Mgr. Michaela Hlatká
Německý jazyk Mgr. Jana Brhlová, Mgr. Eva Kročová, Mgr. Michaela Hlatká
Dějepis Mgr. Veronika Suchomelová
Výchova k občanství a ke zdraví Mgr. Jiřina Omelková
Zeměpis Mgr. Miroslav Vybíral
Matematika Mgr. Jiří Šefl
Přírodopis Mgr. Jiří Šefl
Fyzika Mgr. Viktor Šiška
Hudební výchova Mgr. Jana Brhlová
Výtvarná výchova Mgr. Eva Cablíková
Pracovní činnosti Mgr. Ondřej Dudík
Tělesná výchova Mgr. Michaela Hlatká, Mgr. Bohuslav Kupka
Francouzský jazyk Mgr. Jiřina Omelková
Sportovní výchova Mgr. Jakub Chwaszcz, Mgr. Michaela Hlatká
Chemie Mgr. Milan Alex
Seminář ČJ rozšiřující Mgr. Michaela Hlatká
Seminář M rozšiřující Mgr. Jiří Šefl