Třída IX.B

Třídní učitel: Mgr. Petra Novotná

Kmenová učebna: VA

Web třídy zde

 

Předmět:                                                    Vyučující:  

Český jazyk a literatura Mgr. Veronika Suchomelová
Anglický jazyk Mgr. Petra Hujíková, Mgr. Petra Novotná, Mgr. Ivana Koppová, Mgr. Michaela Hlatká
Německý jazyk Mgr. Jana Brhlová, Mgr. Michaela Hlatká, Mgr. Eva Kročová
Dějepis Mgr. Veronika Suchomelová
Výchova k občanství a ke zdraví Mgr. Jiřina Omelková
Zeměpis Mgr. Miroslav Vybíral
Matematika Mgr. Simona Václavíková
Přírodopis Mgr. Jakub Chwaszcz
Fyzika Mgr. Viktor Šiška
Hudební výchova Mgr. Jana Brhlová
Výtvarná výchova Mgr. Petra Novotná
Pracovní činnosti Mgr. Eva Calíková
Tělesná výchova Mgr. Michal Šimr, Mgr, Eva Kročová
Francouzský jazyk Mgr. Jiřina Omelková
Informatika Mgr. Ondřej Dudík
Chemie Mgr. Milan Alex
Seminář ČJ rozšiřující, doplňující Mgr. Jana Brhlová, Mgr, Veronika Suchomelová
Seminář M rozšiřující, doplňující Mgr. Simona Václavíková, Mgr. Blanka Kachlová