Metodik prevence

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem - vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Naším cílem je dosáhnout co nejlepších vztahů ve školním prostředí, co nejlepší spolupráce, radostné prostředí, vzájemné akceptování. Tedy úkol nelehký.

Konzultační hodiny: 

Mgr. Simona Václavíková - metodička prevence pro 2. stupeň, 

Mgr. Silvie Smilková - metodička prevence pro 1. stupeň

Pro žáky:   

Pro rodiče: Po předchozí telefonické či osobní domluvě

Telefonní číslo: 577 210 076/210

Kabinet číslo 307

E-Mail: vaclavikova@zskom2.cz, smilkova@zskom2.cz

 

Na metodičku prevence se můžete obrátit:

  • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
  • Experimenty žáků s návykovými látkami
  • Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
  • Šikana - fyzické a psychické ubližování a napadání žáků ve škole
  • Závislosti na PC, internetu a on-line hrách
  • Kyberšikana

 

 

Čím se zabývám, které činnosti ve škole zajišťuji:

  • Připravuji školní preventivní program a program proti šikanování
  • Komunikuji s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dávám podněty k možné nápravě
  • Pracuji a osobně komunikuji s žáky školy a zajišťuji pro ně vzdělávací akce v rámci preventivního programu
  • Koordinuji osobně spolupráci pedagogických pracovníků a vedení školy při řešení výchovných problémů žáků  spadajících do oblasti rizikového chování

 

Šikana, vážení rodiče

Pokud se chcete dozvědět více informací o drogách, šikaně a bezpečí na internetu, vytvořila jsem pro vás informační stránky