Školní psycholog

 

Jmenuji se Mgr. Zuzana Zlámalová a na ZŠ Komenského II Zlín pracuji od září 2016 jako školní psycholožka.

 

Moje kvalifikace

Vystudovala jsem psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (ukončení 2016).

 

Absolvovala jsem tyto kurzy a semináře:

Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii, úvodní výcvik (Dalet, Olomouc)

Škola a mimořádná událost (Moravští lektoři, Olomouc)

Edukativní rodičovská terapie (Mansio, Brno)

Trauma v kontextu biosyntézy (Český institut biosyntézy, Praha)

Vývojová psychopatologie (IKP ČR, Brno)

Sebezkušenostní výcvik v adlerovském duchu (Mansio, Brno)

Výcvik komplexní krizové intervence (Moravští lektoři, Olomouc)

Biosyntéza pro školní psychology (Český institut biosyntézy, Praha)

WISC III - Wechslerova inteligenční škála pro děti (Hogrefe - Testcentrum, Praha)

WISC III a jeho vzdělávací aplikace v poradenské praxi (Hogrefe - Testcentrum, Praha)

 

 

Kontakty na mne:

Telefon:  577 21 00 76 kl. 204                                     

E-mail: zlamalova@zskom2.cz

 

Konzultační hodiny

Pondělí: 12:00 - 15:30

Středa: 07:15 – 15:30

Čtvrtek: 07:15 – 11:00

Pátek: 07:15 – 11:00

 

Konzultaci je třeba domluvit předem: e-mailem či telefonicky.

Kancelář: přízemí u šaten (bývalý školnický byt)

 

 

Moje pracovní činnost ve škole je zaměřená na žáky, rodiče, učitele.

 

Co je náplní školního psychologa?

 • Poradenské konzultace pro žáky (osobní, rodinné, vztahové potíže ve škole, učební styl)
 • Poradenské konzultace pro rodiče (např. pomoc se vzdělávacími obtížemi, vztahovými potížemi žáků ve škole)
 • Práce se třídami (rozvoj spolupráce, komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti žáků, jejich sociálních dovedností)
 • Spolupráce s učiteli (pomoc s výchovně-vzdělávacími obtížemi žáků, náslechy v třídnických hodinách, poskytnutí zpětné vazby učiteli)

 

Objednat se u mne mohou:

Žáci, kteří .....

 • se trápí něčím, co se děje ve třídě mezi ním a spolužáky,
 • se chtějí někomu svěřit a nemají komu, cítí se osamělé či smutné,
 • mají problém s učením a chtěli by se v něm zlepšit,
 • mají problémy se spolužáky, s kamarády, učiteli či doma,
 • si neví rady se strachem či trémou…

 

Rodiče, kteří.....

 • se domnívají, že se jejich dítě něčím trápí,
 • mají výukové či výchovné problémy se svým dítětem a neví si s tím rady,
 • chtějí svému dítěti více porozumět,
 • mají pocit, že jejich dítě má problémy se spolužáky či kamarády.

 

Učitelé, kteří...

 • řeší výukové či výchovné problémy svých žáků,
 • potřebují pomoc při rozvíjení a posílení pozitivních vztahů ve třídě,
 • potřebují pomoc při řešení negativních jevů chování u žáků,
 • chtějí více poznat své žáky.

 

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy, je vázán mlčenlivostí a Etickým kodexem práce školních psychologů. Informace z rozhovorů a z vyšetření jsou proto důvěrné. Výjimkou jsou případy, kdy je důvod k obavám, že žákovi hrozí bezprostřední nebezpečí, nebo že žák ohrožuje jiné osoby.

K individuální systematické práci s dítětem je nezbytný písemný souhlas zákonných zástupců. Činnost školního psychologa je v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

 

Školní psycholožka je financována z EU - Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Název: Výzva č. 02_18_063