Výchovné poradenství

 

Konzultační hodiny: Mgr. Eva Cablíková

Pro žáky: Čtvrtek 13:15 - 14:00
Pro rodiče: Po předchozí domluvě
Telefonní číslo: 577 210 076/203
E-Mail: cablikova@zskom2.cz

 

S výchovnou poradkyní můžete konzultovat :

* otázky ke specifickým poruchám učení / dyslexie, dysgrafie, dysortografie,.. /

* volbu povolání a další studium

* přijímací řízení na střední školy

* otázky ohledně inkluze, intervenčních hodin, práce s asistentem pedagoga

Výchovné problémy řeší metodička prevence.

Poradnu v oblasti vztahů ve třídě, atd. řeší metodička prevence nebo školní psycholožka.

 

Adresy poradenských pracovišť:

* www.poradnazl.cz            Krajská pedagogicko - psychologická poradna Zlín

* www.svpdomek.cz          Středisko výchovné péče

 

Užitečné adresy k volbě povolání:

* www.zkola.cz - aktuální informace k přijímacímu řízení na zlínských SŠ

- publikace Kam na školu ve Zlínském kraji

- Dny otevřených dveří na SŠ

* www. burzaskol.cz - prezentace SŠ Zlínského kraje

* www.infoabsolvent.cz - charakteristiky studijních oborů, možnosti studia v ČR

* www.gwo.cz - průvodce světem povolání

 

Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2018 / 2019.

Informace o odvolacím řízení na školní rok 2018 / 2019.

Informace o zápisovém lístku.

 

Další informace naleznete zde 

  a na stránkách  www.msmt.cz