Zájmové kroužky pro šk. rok 2017/2018

 

Nadační fond při ZŠ Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábřeží 2567, příspěvková organizace

Zájmové kroužky na škole šk. rok 2017/2018

 

Angličtina 

 

1. roč.  začátečníci       úterý                    12:45 -  13:30 hod      Mgr. Zuzana Kassawatová

2. roč.  pokročilí          středa                   13:30 -  14:15 hod      Mgr. Zuzana Kassawatová

 

              

Keramika  500 Kč za pololetí

 

1 x za 14 dní   pondělí              13:30 – 15:00 hod            Mgr. Dana Hlaviznová                

1 x za 14 dní   čtvrtek               13:30 – 15:00 hod            Mgr. Dana Hlaviznová                 .  

 

 

Origami a tangrami  400 Kč za pololetí

 

1 x za týden     středa             13:30 – 14:15 hod              Mgr. Miroslava Kalmusová   

 

Fotbal  zdarma

 

1. roč.    pondělí         11:50 – 12:35 hod           Mgr. Bohuslav Kupka

2. roč.    pátek            11:50 – 12:35 hod           Mgr. Bohuslav Kupka

 

Sborový zpěv  zdarma

 

Úterý           14:00 – 14:45 hod           Mgr. Anna Jandásková  (od 2. tříd)

 

Logopedie  zdarma
Pondělí      12:30 – 13:15 hod           Mgr. Dagmar Kovaříková  (vybraní žáci 1. tříd)

 

Astronomický kroužek   (pro žáky 5. – 7. tříd)


Čtvrtek        14:00 – 15:00 (15:30) hod                 Mgr. Ondřej Dudík

 

Aerobik -  cena a podrobnosti u trenérky – gymnastický kryt školy

 

Úterý      13:00 –  14:00 hod    nebo    středu      14:00 – 15:00 hod

Pátek      13:00 -   14:00 hod

Rozpis tříd a ceny jsou u trenérky Silvie Galíkové.

Vyšší ročníky  - informace poskytnou trenérky.

 

Další  sportovní kroužky – Rytmus Zlín – www.rytmuszlin.cz  Kateřina Martincová

Úterý       13:30 – 18:00 hod
Čtvrtek    13:30 – 18:00 hod

Hip Hop a Street dance,  Zumbička,   Rytmus začátečníci     

                                                                         

  

YAMAHA  - Hudební škola  www.yamahazlin.cz

 

Na naší škole se vyučují tyto obory:

 

Akustická kytara, zpěv

 

Věda nás baví  - vědecký kroužek         www.vedanasbavi.cz

 

   Koordinátorka Eva Krajíčková   tel. 605 417 998

 

Nová nabídka kroužků, která může být na naší škole, (podle zájmu): 
 

www.krouzky.cz

 

 

Skupinová nápravná péče   / dyslektický kroužek/

úterý                10:00 -  10:45 hod         vybraní žáci  1.stupně

pondělí            13:35 -  14:20 hod         vybraní žáci  2. stupně